Červený kříž (Červený půlměsíc) je mezinárodní humanitární organizací, jejíž vznik je spjat se založením Mezinárodního výboru Červeného kříže Švýcarem Henri Dunantem v roce 1863 v Ženevě. Dnes působí ve 178 státech světa a sdružuje cca 200 milionů členů.

Názvy Červený kříž a Červený půlměsíc jsou rovnocenné a mají stejnou platnost; druhý z nich se užívá v islámských zemích. Stejnou platnost mají i příslušné znaky.

Heslem hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je:
Inter arma caritas (Milosrdenství mezi zbraněmi)
Per humanitatem ad pacem (Humanitou k míru)

Ve své činnosti musí Červený kříž a Červený půlměsíc dodržovat těchto sedm základních principů:

Humanita Neutralita Celosvětovost
Nestrannost Jednota
Nezávislost Dobrovolnost

H. Dunantovi byla v roce 1901 udělena historicky první Nobelova cena za mír. Červený kříž ji poté obdržel celkem 3x a to v letech 1917, 1944 a 1963.


Tyto stránky - s výjimkou stránky OS ČČK Olomouc - nejsou zřízeny žádným subjektem Červeného kříže. Informace na nich umístěné pocházejí z otevřených zdrojů oficiální povahy (publikace Mezinárodního výboru, Úřadu Českého červeného kříže; zprávy o činnosti Českého červeného kříže a jeho subjektů; Noviny Červeného kříže a podobně). Na jejich zpracování se podílel viceprezident ČČK dr. Marek Jukl.