Rok založení: 1863
Ústředí : Ženeva, Švýcarsko
Financování: dobrovolné příspěvky od vlád a národních společností

Apolitická, nezávislá a humanitární instituce. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) působí jako neutrální zprostředkovatel v humanitárních otázkách v období mezinárodních konfliktů, občanských válek a vnitřních nepokojů. Poskytuje ochranu a pomoc vojenským, ale i civilním obětem - válečným zajatcům, zadržovaným civilistům, raněným na bojištích a civilnímu obyvatelstvu na okupovaném nebo nepřátelském území. Navštěvuje též politické rukojmí.

Úloha Mezinárodního Červeného kříže je definována čtyřmi Ženevskými konvencemi z roku 1949 a Dodatkovými protokoly z roku 1977. Mezinárodní výbor podporuje tyto smlouvy a jedná v zájmu jejich rozvoje a šíření po celém světě. Samotný výbor se skládá maximálně z 25 členů, švýcarských občanů. Stálý Mezinárodní výbor Červeného kříže, ve formě hlavní správy, tvoří okolo 800 pracovníků, většinou švýcarských občanů.

Dalších 1.000 delegátů působí v různých částech světa a spolupracuje s 10.000 místními zaměstnanci.


International Committee of the Red Cross
19, avenue de la Paix
CH-1202 GENEVA
Switzerland